Musicuentos – Better acquisition by altering (not eliminating) translation

Blognod hynod ddiddorol yn trafod methodoleg addysgu iaith. Llawer o synwyr cyffredin a phwyntiau pwysig i ystyried wrth dechrau gyda dulliau dysgu a chaffael iaith.

via Musicuentos – Better acquisition by altering (not eliminating) translation.

Advertisements